woensdag 30 november 2016

We spelen enkele Bijbelverhalen na

Tijdens de voorbije lessen godsdiensten leerden we over de 4 evangelisten.
Tot slot speelden we enkele verhalen van deze schrijvers na.

Elk groepje zorgde voor gepaste verkleedkledij zodat het er heel mooi uitzag!